Od úplných začátečníků AJ/NJ/ˇŠPJ až po přípravu na FCE/CAE

Kurzy pro úplné začátečníky

Hledáte místo, kde se bude dobře studovat a kde půjdete dopředu spolu s lidmi se stejnou úrovní jazyka a krevní skupinou? Naše kurzy jsou ideální právě pro vás. Můžete si vybrat a studovat v malé skupině do 6-ti studentů nebo individuálně. Budou se na vás těšit kvalifikovaní lektoři a vybrat si můžete z naší nabídky výuky angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Kurzy pro chronické začátečníky

S základy cizích jazyků jste se už setkali, ale výsledky nebyly zatím nijak valné? Chcete si zopakovat základy a posunout se v jazyce dál a získat tak znovu motivaci. procvičíme základní struktury, často požívaná slovíčka a fráze. Můžete si vybrat a studovat v malé skupině do 6-ti studentů nebo individuálně. Budou se na vás těšit kvalifikovaní lektoři a vybrat si můžete z naší nabídky výuky angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Kurzy pro mírně pokročilé, pokročilé a příprava na FCE

Chcete získat větší jistotu ve vašich jazykových dovednostech ať už pro užití v práci nebo ve volném čase a při cestování. Naše kurzy jsou ideální právě pro vás. Můžete si vybrat a studovat v malé skupině do 6-ti studentů nebo individuálně. Budou se na vás těšit kvalifikovaní lektoři a vybrat si můžete z naší nabídky výuky angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Individuální kurzy

Individuální kurzy angličtiny jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty, kteří chtějí své jazykové schopnosti zautomatizovat a dále prohlubovat. Velkou výhodou individuálních lekcí je možnost přesně se zaměřit na určitou oblast, ve které student pociťuje rezervy, např. konverzace, gramatika, obchodní angličtina, rozšíření slovní zásoby... Vyberte si z naší nabídky výuky angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Kurzy pro úplné začátečníky

Anglický jazyk - začátečníci

Pondělí 17:30-19:00 13. září 2021 - 31. leden 2022

5000 Kč* 1.pololetí

Kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky v malé skupince, který se zaměřuje na mluvnici a slovní zásobu od úplných základů. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022 a cílem kurzu je závěrečná úroveň A1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Anglický jazyk - falešní začátečníci

Středa 17:00-18:30 15. září 2021- 26. ledna 2022

4500 Kč* 1.pololetí

Kurz anglického jazyka pro tzv. falešné začátečníky v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022 a cílem kurzu je závěrečná úroveň A1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Německý jazyk - začátečníci

V případě zájmu nás kontaktujte

bude upřesněno

Kurz německého jazyka pro úplné začátečníky v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022 a cílem kurzu je závěrečná úroveň A1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Španělský jazyk - začátečníci

Středa 17:00-18:30 15. září 2021 - 26. ledna 2022

4500 Kč* 1.pololetí

Kurz španělského jazyka pro úplné začátečníky v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022 a cílem kurzu je závěrečná úroveň A1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Anglický jazyk - začátečníci

dle Vašich časových možností

dle počtu studentů

Chcete si vytvořit kurz dle vašich časových požadavků a máte k sobě alespoň jednoho parťáka. Otevřeme pro vás nový kurz ve vámi stanovený čas.

Kurzy pro chronické a pokročilé začátečníky

Anglický jazyk - mírně pokročilí

Úterý 17:00-18:30 14. září 2021 - 25. leden 2022

4500 Kč* 1.pololetí

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022. Zopakujeme společně co již umíte, systematicky to utřídíme, doplníme případné mezery a budeme pokračovat v rozšiřování vědomostí. Cílem kurzu je závěrečná úroveň A2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Anglický jazyk - mírně pokročilí

Středa 17:00-18:30 15. září 2021 - 26. leden 2022

4500 Kč* 1.pololetí

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022. Zopakujeme společně co již umíte, systematicky to utřídíme, doplníme případné mezery a budeme pokračovat v rozšiřování vědomostí. Cílem kurzu je závěrečná úroveň A2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Anglický jazyk - mírně pokročilí

Pondělí 17:30-19:00 13. září 2021 - 31. ledna 2022

5000 Kč* 1.pololetí

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí únor - červen 2022. Zopakujeme společně co již umíte, systematicky to utřídíme, doplníme případné mezery a budeme pokračovat v rozšiřování vědomostí. Cílem kurzu je závěrečná úroveň B1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Německý jazyk - pokročilí začátečníci

v případě zájmu nás kontaktujte

bude upřesněno

Kurz německého jazyka pro chronické nebo také pokročilé začátečníky v malé skupince. Německy jste se už učili ale nepodařilo se vám udělat výraznější pokroky či jste své vědomosti zapomněli. Tempo přizpůsobíme vašim znalostem a jazykovým dovednostem. Cílem kurzu je závěrečná úroveň A2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky).

Anglický jazyk - pokročilí začátečníci

dle Vašich časových možností

dle počtu studentů

Chcete si vytvořit kurz dle vašich časových požadavků a máte k sobě alespoň jednoho parťáka. Otevřeme pro vás nový kurz ve vámi stanovený čas.

Kurzy pro mírně pokročilé, pokročilé a příprava na FCE

Anglický jazyk pro pokročilé

dle Vašich časových možností

Chcete si vytvořit kurz dle vašich časových požadavků a máte k sobě alespoň jednoho parťáka. Otevřeme pro vás nový kurz ve vámi stanovený čas.

dle počtu studentů

FCE Gold plus - pokročilí

Středa 15:30-17:00 15. září 2021 - 26. leden 2022

Přípravný kurz na FCE zkoušky pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vysoké úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebné anglické fráze a dosáhnout úrovně B2. Cílem kurzu je závěrečná úroveň B2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky). Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

4860 Kč* 1.pololetí

CAE Certificate in Advanced English - pokročilí

V případě zájmu nás kontaktujte

Přípravný kurz na CAE zkoušky pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vysoké úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebně anglické fráze. Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Cílem kurzu je závěrečná úroveň C1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky). Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

bude upřesněno

FCE Gold plus - pokročilí

Čtvrtek 18:00-19:30 16. září 2021 - 27. leden 2022

Přípravný kurz na FCE Cambridge zkoušku pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebně anglické fráze a dosáhnout úrovně B2 nejen pro získání certifikátu. Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

4590 Kč* 1.pololetí

Anglický jazyk - konverzace

Úterý 15:30-16:30 21. září 2021 - 25. leden 2022

Konverzační kurz, který byl vytvořen za tím účelem, abyste se rozmluvili, zbavili se ostychu, získali na sebevědomí a rozvíjeli své komunikační dovednosti. To vše pod skvělým vedením zkušeného lektora na téma každodenních situací i nevšedních zážitků. Cílem kurzu je dostat nejen Vaše speaking skills na úroveň B2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky). Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

4250 Kč* 1.pololetí

Anglický jazyk - pokročilí

Středa 17:00-18:30 16. září 2021 - 26. leden 2022

Kurz anglického jazyka pro vyšší pokročilost v malé skupince. Angličtina pro ty, kteří ovládají základy anglického systému. Vaše znalosti si utřídíme vše co již umíte a rozšíříme vaši slovní zásobu a prohloubíme vaše vědomosti. Budete jazyk používat v reálných situacích. Cílem kurzu je závěrečná úroveň B2 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky). Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

4500 Kč* 1.pololetí

Anglický jazyk - středně pokročilí

Čtvrtek 16:30-18:00 16. září 2021 - 27. leden 2022

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé. Angličtina pro ty, kteří ovládají základy anglického systému. Vaše znalosti si utřídíme a rozšíříme vaši slovní zásobu a prohloubíme vaše vědomosti. Zdokonalíme vaši schopnost být porozuměn a dorozumět se. Cílem kurzu je závěrečná úroveň B1 (kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky). Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2022.

4250 Kč* 1.pololetí

 
 
 

*) Výuka je zaměřena na přípravu pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT - tato výuka je od DPH osvobozena dle §57 zákona o DPH