Od kurzů pro nejmenší až po přípravu
k maturitě a FCE zkouškám

Kurzy pro předškoláky

První jazykové krůčky pro nejmenší začátečníky a kurzy pro předškoláky. Tato zábavná forma výuky pomocí obrázků, básniček, písniček a pohybových aktivit má za cíl to, aby byly děti přirozeně ponořeny do anglického jazyka a osvojily si tak jeho základy.

Kurzy pro středoškoláky

Kurz je určen všem středoškolákům, kteří mají ve škole výuku cizích jazyků, ale ještě by si svoje znalosti zdokonalili nebo mají s nimi nějaké problémy, které potřebují vyřešit. Můžete si vybrat a studovat v malé skupině (do 6 studentů), nebo individuálně. Zdokonalte si s námi aktivně své jazykové schopnosti i mimo školní lavice.

Přehled kurzů pro předškoláky

Přípravné kurzy na FCE

Hlavním posláním kurzu FCE  je připravit účastníky k úspěšnému zvládnutí zkoušky z FCE. Tyto zkoušky patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější pro řadu zaměstnavatelů i univerzit jako doklad o studiu a úrovni Vaší angličtiny. FCE se uplatní v obchodní sféře a průmyslu, FCE představují úroveň "více pokročilí" (mezinárodně jde o kategorii B2) a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností.

Super Minds Starter - AJ začátečníci

Pondělí 15:30-16:30 14. září 2020 - 25. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malých skupinkách pro začátečníky - předškoláky a žáky prvních tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Cookie&Friends - AJ začátečníci

Středa 16:00-17:00 16. září 2020 - 27. leden 2021

​Kurz anglického jazyka v malé skupince pro předškoláky a žáky prvních tříd, kteří s angličtinou začínají. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2550 Kč 1.pololetí

Please reload

Přehled kurzů pro žáky základních škol

Španělština pro 2. stupeň ZŠ

Pondělí 14:30-15:30 14. září 2020 - 25. ledna 2021

Kurz španělského jazyka v malé skupince - pokročilí začátečníci - pro druhý stupeň základních škol nebo osmiletých gymnázií, kdy španělštinu mají jako druhý cizí jazyk. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Super Minds 1 2.-3. třída

Pondělí 16:30-17:30 14. září 2020 - 25. leden 2021

Kurz pro žáky druhých a třetích tříd základních škol v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Super Minds 2 3.-4. třída

Úterý 16:00-17:00 15. září 2020 - 26. leden 2021

​Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky třetích a čtvrtých tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Footprints 3 4.-5. třída

Čtvrtek 14:30-15:30 17. září 2020 - 28. leden 2021

Kurz anglického jazyka pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol v malé skupince. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2550 Kč 1.pololetí

Super Minds 5 6.-7. třída

Pondělí 16:30-17:30 14. září 2020 - 25. leden 2021

​Kurz anglického jazyka pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Super Minds 6 7.-8. třída

úterý 15:30-16:30 15. září 2020 - 26. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky sedmých a osmých tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Motivate 1 6.-7. třída

Čtvrtek 16:00-17:00 17. září 2020 - 28. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky šestých a sedmých  tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2550 Kč 1.pololetí

Motivate 1 6.-7. třída

Pondělí 15:30-16:30 14. září 2020- 25. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Motivate 3 8.-9. třída

Středa 15:00-16:00 16. září 2020 - 27. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2550 Kč 1.pololetí

Motivate 4 9. třída - 1 ročník SŠ

Úterý 16:00-17:00 15. září 2020 - 26. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky devátých tříd základních škol a 1. ročník SŠ. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

2700 Kč 1.pololetí

Please reload

Přehled kurzů pro středoškoláky

Španělský jazyk - Středoškoláci

Čtvrtek 16:30-17:30 17. září 2020 - 28. leden 2021

Kurz španělského jazyka v malé skupince pro studenty středních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

3400 Kč 1. pololetí

Anglický jazyk - Maturita Activate

Středa 16:00-17:30 16. září 2020 - 27. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty třetích a maturitních ročníků středních škol. Intenzivní příprava k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

3400 Kč 1.pololetí

Anglický jazyk - Středoškoláci 1.-3.ročník

Úterý 14:30-16:00 15. září 2020 - 26. leden 2021

​Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty 1.-3 ročníků středních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

3600 Kč 1.pololetí

Anglický jazyk - Středoškoláci 1.-3.ročník

pátek 14:30-16:00 18. září 2020 - 22. leden 2021

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty 1.-3. ročníků středních škol. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

3200 Kč 1.pololetí

Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí

úterý 17:00-18:00 15. září 2020 - 26. leden 2021

Konverzační kurz s rodilým mluvčím, který byl vytvořen za tím účelem, abyste se rozmluvili, zbavili se ostychu, získali na sebevědomí a rozvíjeli jste své komunikační dovednosti. To vše pod skvělým vedením zkušeného lektora z Británie na téma každodenních situací i nevšedních zážitků. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

4500 Kč 1.pololetí

Please reload

Přípravné kurzy k FCE

FCE Gold plus

Čtvrtek 18:00-19:30 17. září 2020 - 28. leden 2021

Přípravný kurz na FCE zkoušky pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebně anglické fráze a dosáhnout úrovně B2 pro získání certifikátu. Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021. 

4250 Kč 1.pololetí

FCE pro středoškoláky

Středa 15:15-16:45 16. září 2020 - 27. leden 2021

Přípravný kurz na FCE zkoušky pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebně anglické fráze a dosáhnout úrovně B2 pro získání certifikátu. Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor - červen 2021.

4250 Kč 1.pololetí

Please reload

Kurzy pro žáky základních škol

Chcete, aby Vaše dítě umělo dobře cizí jazyky? Pak je pro něj vhodný kurz např. anglického jazyka pro žáky základních škol. Děti se učí z učebnic mj. i formou her velmi nenásilným a přirozeným způsobem.