top of page

Od kurzů pro nejmenší až po přípravu
k maturitě a FCE zkouškám

Kurzy pro předškoláky

První jazykové krůčky pro nejmenší začátečníky a kurzy pro předškoláky. Tato zábavná forma výuky pomocí obrázků, básniček, písniček a pohybových aktivit má za cíl to, aby byly děti přirozeně ponořeny do anglického jazyka a osvojily si tak jeho základy.

Kurzy pro středoškoláky

Kurz je určen všem středoškolákům, kteří mají ve škole výuku cizích jazyků, ale ještě by si svoje znalosti zdokonalili nebo mají s nimi nějaké problémy, které potřebují vyřešit. Můžete si vybrat a studovat v malé skupině (do 6 studentů), nebo individuálně. Zdokonalte si s námi aktivně své jazykové schopnosti i mimo školní lavice.

Přípravné kurzy na FCE

Hlavním posláním kurzu FCE  je připravit účastníky k úspěšnému zvládnutí zkoušky z FCE. Tyto zkoušky patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější pro řadu zaměstnavatelů i univerzit jako doklad o studiu a úrovni Vaší angličtiny. FCE se uplatní v obchodní sféře a průmyslu, FCE představují úroveň "více pokročilí" (mezinárodně jde o kategorii B2) a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností.

Přehled kurzů pro předškoláky

Super Minds Starter MŠ/1.třída

Úterý 15:30-16:30 06.02.-25.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malých skupinkách buď předškoláky nebo žáky ZŠ, kteří s angličtinou začínají. Hodiny jsou připraveny tak, aby využívaly přirozených vlastností malých dětí jako je napodobování, domýšlení si či zaujetí hrou. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Cookie and Friends A+B

Pátek 15:00-16:00 09.02.-28.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malých skupinkách buď předškoláky nebo žáky prvních tříd ZŠ. Hodiny jsou připraveny tak, aby využívaly přirozených vlastností malých dětí jako je napodobování, domýšlení si či zaujetí hrou. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Přehled kurzů pro žáky základních škol

Super Minds 1.-2. třída

Úterý 15:30-16:30 06.02.-25.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky prvních a druhých tříd základních škol, který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení ale i psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.
Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Super Minds 1 2.-3.třída

Středa 15:00-16:00 07.02.-26.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky zejména druhých a třetích tříd základních škol (záleží na tom, kdy žák začal AJ studovat), který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení ale i psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.
Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Super Minds 2 3.-4. třída

Pondělí 15:30-16:30 05.02.-24.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky zejména třetích a čtvrtých tříd základních škol, který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení ale i psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Super Minds 3 4.-5. třída

Pondělí 14:30-15:30 05.02.-24.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol . Kurz je určen k rozvíjení jazykových znalostí a kompetencí (mluvení, psaní, čtení a poslech). Kurzy také výborně připravují studenty na zkouškové strategie mezinárodních zkoušek. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Super Minds 4 5.-6. třída

Úterý 15:30-16:30 06.02.-25.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, který je určený studentům, kteří ovládají všechnu základní gramatiku, slovní zásobu a kompetence. Všechny tyto oblasti prohlubuje, procvičuje a připravuje studenty na zvládání komplikovanějších jazykových struktur. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Super Minds 5 6.-7. třída

Pondělí 16:30-17:30 05.02.-24.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz pro žáky ZŠ v malé skupince, který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Footprints 5 7.-8. třída

Středa 16:00-17:00 07.02.-26.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, který rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech). Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Footprints 5 7.-8. třída

Úterý 15:30-16:30 06.02.-27.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka pro žáky sedmých a osmých tříd základních škol v malé skupince, který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte kontaktovat.

Motivate 3 8.-9. třída

Pondělí 16:30-17:30 05.02.-24.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, který rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2023. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte kontaktovat.

Footprints 6 8.-9. třída

Čtvrtek 16:00-17:00 01.02.-27.06.2024

3960 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, který rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech). Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024. Pro vhodné zvolení kurzu nás neváhejte předem kontaktovat.

Přehled kurzů pro středoškoláky

Anglický jazyk - Maturita Activate

Středa 16:30-18:00 07.02.-26.06.2024

5400 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty třetích a maturitních ročníků středních škol, který rozvíjí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Zároveň se rozvíjejí v oblasti gramatiky a slovní zásoby odpovídající této úrovni. Intenzivní příprava k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.

Anglický jazyk - středoškoláci 1.-3.ročník

Středa 15:00-16:00 07.02.-26.06.2024

5400 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty 1.-3. ročníků středních škol, který je zaměřen na rozvíjení všechny jazykových dovedností - čtení, psaní, poslech a mluvení. Zároveň se rozvíjejí v oblasti gramatiky a slovní zásoby odpovídající středoškolské úrovni a obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí maturitní zkoušky. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.

Anglický jazyk - středoškoláci B2 FCE

Pátek 14:30-16:00 09.02.-21.06.2024

5980 Kč 2.pololetí

Kurz anglického jazyka v malé skupince pro studenty středních škol, který rozvíjí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Zároveň se rozvíjejí v oblasti gramatiky a slovní zásoby odpovídající B2 úrovni. Kurz pokračuje automaticky i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.

Anglický jazyk - konverzace

Pátek 16:00-17:00 09.02.-21.06.2024

4200 Kč 2.pololetí

Konverzační kurz, který byl vytvořen za tím účelem, abyste se rozmluvili, zbavili se ostychu, získali na sebevědomí a rozvíjeli své komunikační dovednosti. To vše pod skvělým vedením zkušeného lektora na téma každodenních situací ale i nevšedních zážitků. Cílem kurzu je dostat nejen Vaše speaking skills na úroveň B2. Kurz automaticky pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.

Přípravné kurzy k FCE

FCE Gold Plus

Pondělí 17:30-19:00 05.02.-24.06.2024

6600 Kč 2.pololetí

Přípravný kurz na FCE Cambridge zkoušku pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu a osvojit si potřebně anglické fráze a dosáhnout úrovně B2 nejen pro získání certifikátu. Kurz obsahuje procvičování aspektů nutných ke zvládnutí všech částí zkoušky. Kurz pokračuje i v druhém pololetí, tzn. únor-červen 2024.

Kurzy pro žáky základních škol

Chcete, aby Vaše dítě umělo dobře cizí jazyky? Pak je pro něj vhodný kurz např. anglického jazyka pro žáky základních škol. Děti se učí z učebnic mj. i formou her velmi nenásilným a přirozeným způsobem. 

predskolaci
zakladni
stredoskolaci
FCE
bottom of page